Do you know for sure if you died today that you would go to heaven?
_______________________________________

If the answer is no, click here for a Bible message on how to know for sure you are going to Heaven.


Monday, October 24, 2011

On the streets of Varazdin


Here is about 100 good reasons to stand up for Christ in Varazdin.
We saw at least 1,000 of these young people today as they prepared to board buses. We are doing a big push here this week, hoping to see the Word of God make an
impact on the hearts of these precious people.

Monday, October 17, 2011

The Gospel in Romanian (Evanghelia în limba română)

The Gospel in Romanian (Evanghelia în limba română)

ISUS CRISTOS SALVATORUL

În primul rând, omul trebuie să creadă că există Un Adevărat şi Real Dumnezeu. Iar în al doilea rând, că Dumnezeu poate face orice pentru el aşa cum se scrie în Biblie: că a făcut şi face tot binele pentru om. Numai Dumnezeul Acela care salvează sufletele este Dumnezeul Bibliei. Si numele Salvatorului este Domnul Isus Cristos. Biblia spune în Fapte 4:12 "Nici nu este salvare în nimeni altul; fiindcă nu este nici un alt nume sub cer, dat printre oameni, prin care noi trebuie să fim salvaţi."
O persoană este salvată numai punându-şi încrederea completă în ISUS CRISTOS, deoarece nimic altceva nu o face ca să ajungă în Rai. Şi încrederea aceasta este adevărata credinţă. Credinţa adevărată trebuie să vină, nu din minte, ci din inimă. Iubeşti şi te încrezi în soţia ta sau în soţul tău, cu mintea sau cu inima?
Plato, Aristotel sau Einstein au putut gândi numai atât de departe cât mintea lor finită le-a putut permite. Nu au putut rezolva probleme ale acestei vieţi: dureri, suferinţe, boli, foamete, moarte.

TOŢI SUNT PĂCĂTOŞI
Ai păcătuit vreodată? Doar o dată? Doar o minciună? Doar o hoţie sau un furt? O singură dată şi este destul, pentru că Dumnezeu spune în Romani 3:23, "Fiindcă toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu;". Un păcătos salvat are păcatele iertate prin credinţa în ISUS, iar un păcătos nesalvat rămâne cu păcatele asupra sa atunci când moare. Nimeni nu poate intra în Rai cu păcatele neiertate, căci nimic necurat nu poate intra acolo.
Deci, problema este ce trebuie făcut că să scapi de pedeapsă pentru păcatele tale?
Se adună şi se înmulţesc zi de zi păcatele tale! Sunt prea multe ca să ţi le mai poţi reaminti! Ştii zicala: "Atunci ce este de făcut?" Isus ne spune în Matei 11:28, "Veniţi la mine toţi cei ce osteniţi şi sunteţi greu împovăraţi, şi eu vă voi da odihnă." Poţi spune aceasta la cineva? Nu? E drept! Numai ISUS CRISTOS poate.
În venele tale şi ale mele curge sângele tatălui nostru, Adam. Deci, suntem născuţi păcătoşi fiindcă Biblia spune în Romani 5:12, "Din această cauză, aşa cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi moartea prin păcat; şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit;". Tu ştii că eşti vinovat şi un păcătos şi ştii că vei muri.
Sângele nostru nu este bun şi nu este curat, deoarece tot Biblia spune în Ezechiel 16:6, "Atunci eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălit în sângele tău, şi am zis: Trăieşte chiar şi în sângele tău!", şi de aceea vom muri.

SINGURA SOLUŢIE
ISUS CRISTOS nu a fost conceput de OM, pe aceeaşi cale cum am fost concepuţi tu şi eu. Biblia spune despre Maria în Matei 1:20b, "fiindcă ce a fost conceput în ea este din Duhul Sfânt." Aceasta înseamnă că ISUS, ca OM, a avut ca tată pe Dumnezeu. El a avut în venele sale propriul sânge al lui Dumnezeu.
Tot Biblia ne mai spune în Evrei 9:22a, "şi fără vărsare de sânge nu este iertare." Sângele nostru este poluat sau întinat şi din cauza aceasta nu poate îndepărta păcatele noastre. Numai sângele lui ISUS poate curăţi păcatele tale, fiindcă numai sângele Lui este fără păcat sau cu adevărat curat. Sângele Lui poate curăţi păcatele tale; chiar de ar fi atât de multe încât ar acoperi pământul de la est la vest. Şi Dumnezeu a zis că nu Îşi va mai aminti de ele. Nu este aceasta o veste minunată? Nu doreşti tu aceasta?

SINGURUL PĂCA
Acum citeşte următoarele! Oamenii nu merg în iad pentru păcatele lor! Ei merg în iad datorită faptului că Îl neagă, adică, Îl resping pe ISUS CRISTOS ca Singurul lor urtător de păcate, sau Singurul lor Înlocuitor, Singurul care a murit în locul lor şi pentru păcatele lor. Biblia ne spune în Ioan 3:18,"Cine îl crede pe el, nu este condamnat; dar cine nu crede este deja condamnat, petru că nu a crezut în numele singurului-născut Fiu al lui Dumnezeu."
Isus a ştiut cât de multe păcate ai săvârşit, dar te-a iubit pe tine şi a murit pentru tine. A primi salvarea este ceva supranatural petrecut între tine şi Dumnezeu. Omul nu are nimic de făcut sau de adăugat la aceasta; doar să creadă! Nu doreşti chiar acum să te rogi lui Dumnezeu şi să te încrezi în ISUS CRISTOS ca în Unicul tău Salvator?

DECIZIE PROPRIE
Cred că sunt un păcătos şi cred că ISUS a murit în locul meu. Îl primesc chiar acum, ca pe Unicul meu Salvator şi mă încred în el, ca în Singurul care mă poate salva de la pedeapsa iadului. Cu ajutorul lui întenţionez să îl mărturisesc înaintea oamenilor. "Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat autoritatea să devină fiii lui Dumnezeu; chiar celor ce cred în numele lui," (Ioan 1:12)

Sunday, October 16, 2011

Missionary Scott Holcomb singing the great hymn 10,000 Years

My friend, Missionary Scott Holcomb, sang for us at a recent Bible Conference in Budapest. He did a marvelous job. (Buckle up before listening...just to be safe. )

Wednesday, October 12, 2011

Mormonism is a cult

Mormonism is definitely a cult. Mormons are not Christians.
What follows is a summary of some of their beliefs. These beliefs are in contradiction to the Bible.
 1. Mormons believe God is not eternal, or even the only God, but one who  inhabited a planet in the star system Kolob. 
 2. They believe they can be saved by obeying Mormon doctrine.
 3. They believe that God had a god that elevated God to godhood and that they, too, can be elevated to godhood.
 4. They believe they lived as full-grown adults (the Doctrine of Pre-existence) in a spirit world before they were born. In Pre-Existence, they had friends and family and relationships and knowledge. While there, they were presented with the Plan of Salvation, which included being given a choice to be born as humans with the prize at the end being godhood of their own planet. They didn't have to and some were content to stay in the spirit world where they were already in heaven instead of taking the plunge and getting a shot at being God.
 5. They believe that when their spirits passed into existence, they also passed through a Veil of Forgetfulness where they forgot their previous spirit lives. Here, they recreate their pre-existent families as eternal families.
 6. Jesus and Satan were brothers and God liked Jesus' plan best so Satan rebelled. Mormons don't believe in the sin nature, or 'original sin'.
 7. Mormons believe the purpose of human existence is to become like God.
 8. Mormons also believe it is ok to lie about their beliefs and affiliations to non-Mormons and to new Mormon recruits under the 'principle' of "milk before meat.". So they are free to deny the crazier parts, (God was a man, there are lots of Gods, including them, they take spirit wives to become goddesses, etc.) on the principle that until a Mormon has been sufficiently indoctrinated (brainwashed), they will recognize how crazy it sounds and maybe refuse to join or even quit and then spread the word.
 9. Mormons believe that after they die, they move back to the spirit world.  Some of them are imprisoned for not believing the Mormon gospel while on earth. Those that never heard the Mormon Gospel will be visited by Mormon spirit missionaries.
 10. Mormons believe that the dead can be saved after death if they are baptized by proxy by living Mormons.  Mormons in this spirit world can still sin:  "Those who are righteous in this life will still be righteous. Those who were unrighteous will still be unrighteous. We will have the same desires after we die as we had while on this earth" (Gospel Fundamentals, "Life after Death," pg 195.).
 11. Resurrection is in several parts and only those that had a perfect knowledge of the divinity of Christ yet chose Satan will be damned. The rest will go through various stages of perfection while in the post-life spirit world.
 12. If you miss your dog, don't worry. Fido, (as well as every other dog, cat, hamster, pigeon, aardvark and platypus) will ALSO be resurrected during the last of the seven different resurrections taught by the LDS (Latter Day Saints, i.e. Mormons).
 13. The Mormon Plan of Salvation is in seven parts as well, with final stage, logically enough, called the Final Judgment. At Final Judgment, those finally judged go to one of three heavens, as befits their works, or to the Outer Darkness, which is Mormon hell.

Monday, October 10, 2011

Great Time at a Bible Conference/Fellowship in Budapest

Bro Scott Holcomb and I had the privilege to attend a Bible Conference/Fellowship in Budapest this past week from Wednesday through Saturday at the home/church of Missionary Jim Pranger. It is safe to say that "heaven came down". The preaching was marvelous and the fellowship was tremendous. And, on top of that, Mrs Laura Pranger and a few precious helpers did a wonderful job preparing all the food and we ate very well.

People attending the conference also included American missionaries to Romania, American missionaries to the Gypsies of Europe, Romanian pastors and preachers, as well as Hungarian pastors and preachers. As the preaching was going on in English, there were translations being given for the Romanians and Hungarians. There is something about hearing that that really blesses your heart. Just knowing that all these groups were hearing the same things from God's word at the same time was very encouraging.
God truly blessed this conference and we returned home refreshed, excited, and fired up about what God has done and is doing here and in other parts of Europe.


Bible Baptist Church of Budapest


The Lord prepared a table.  Amen!


Bro Jim Pranger singing a special.

One of the young men playing special music.

Missionary to Romania, Isaac Lawrence

Missionary Scott Holcomb singing "10,000 Years".  God blessed him in a mighty way. He did a tremendous job.

Romanian pastors and preachers singing a special for us.

Conference preacher, Pastor Roger Green from Ohio. God spoke through this man.

Missionary to the Gypsies of Europe, Walter Stevens. Also from Ohio, and himself a Gypsy.

Hungarian father and daughter. He is a man of God. Debora is a ray of sunshine.

Romanian pastor playing hymns on a tree leaf. Yes, only a tree leaf. Sounds like a harmonica. A blessing.

Bro Scott Holcomb and I singing, "What a day that will be!"

Hungarian family singing a special for us.

Bro Phillip Flannagan giving a testimony. He travels the world with his pastor, Pastor Green, and is his pastor's right arm. What a great blessing this man is! He even went out of his way to be a blessing to me.

Missionary Isaac Lawrence again, This time playing the guitar and the harmonica. He also speaks English, Spanish and Romanian fluently, preaches and sings. God really gifted this man.

Bro Jim and Mrs Laura singing a special for us. She cooks too!

Gypsy missionary Walter Stevens giving a testimony. That is Hungarian pastor Zsolt Kovacs providing the Hungarian translation.

Most of our group got into the final group photo, but some had to leave early to catch flights back home. We praise God for all these servants of the Lord. What a blessing!

Debora (Ray of Sunshine) and her brother getting in some practice time.

Crossing the beautiful Danube heading home, refreshed and rejoicing in the Lord.

Sunday, October 9, 2011

Steve Jobs - Heaven or Hell?

Anytime a famous person's death is published in the news, the first thought I have is, Did their eternal soul go to heaven or hell?
Admittedly, I can only know that I am saved and going to heaven and I cannot possibly know about anyone else.
However, I do know from the Bible that Buddhist faith, intellect and business success won't take anyone to heaven.
The only One who can save is Jesus Christ. By faith in Him you can be saved, guaranteeing you a place in heaven for all eternity, regardless of your popularity, talent, or wealth.
Did Steve Jobs ever place his faith for salvation in Jesus Christ and Him alone? Only he and God know that. Although apparently very gifted as a businessman and designer, the only thing that matters to Steve Jobs today is his relationship with Jesus Christ.

This is what the Bible says about how to be saved:

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Joh 3:36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
Ro 3:10 As it is written, There is none righteous, no, not one:
Ro 3:23 For all have sinned, and come short of the glory of God;
Ro 5:8 But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.
Ro 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Ro 10:13 For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
Ac 16:31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved ...
Heb 9:27 And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment:
Joh 3:3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.


Building a great business and making a mark on the technology of the world doesn't purchase a place in heaven.
God is not impressed with worldly success. God is not impressed with great wealth or talent.

God sent His only begotten Son Jesus to die on the cross to pay for Steve Jobs' sins. God offered him the free gift of eternal life, if only he would believe on Jesus Christ and call out to Him for salvation. God gave him 56 years to accept the free gift of eternal life.

Did he ever accept Him? If not, it is eternally too late for him.

It is not yet too late for you.
 
Baptist Brethren Top 100
The Fundamental Top 500

IFB1000
The Baptist Top 1000
Bible Top 1000