Do you know for sure if you died today that you would go to heaven?
_______________________________________

If the answer is no, click here for a Bible message on how to know for sure you are going to Heaven.


Monday, June 16, 2008

Salvation Message for the Precious People of Croatia


I have created a separate blog so that I could post this salvation message permanently:
http://inwhomwehaveredemption-croatia.blogspot.com/Kada umreš, znaš li 100% sigurno da li ćeš ići u nebo?

Kao što je ljudima određeno jedanput umrijeti, a nakon toga dolazi Sud.
(Poslanica Hebrejima 9,27)

I TI SE MOŽEŠ SPASITI I ZNATI TO!

Ovdje su 4 stvari koje moraš znati prije nego se možeš spasiti:

1. TI SI GREŠNIK.
“Nema pravednoga, ni jednoga...” Poslanica Rimljanima 3,10
“Jer su svi sagriješili i ostali bez slave Božje,” PoslanicaRimljanima 3,23

2. POSTOJI KAZNA ZA TVOJE GRIJEHE.
“Jer je plaća za grijeh smrt, ...” Poslanica Rimljanima 6,23a
“A smrt i pakao bili su bačeni u jezero ognjeno. To je druga smrt.” Otkrivenje 20,14

3. ISUS JE UMRO I PLATIO KAZNU ZA TVOJE GRIJEHE NUDEĆI TI SPASENJE KAO BESPLATAN DAR.
“Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.” Poslanica Rimljanima 5,8
“...a dar Božji je život vječni po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.” Poslanica Rimljanima 6,23b

4. MORAŠ PRIHVATITI DAR VJEČNOG ŽIVOTA NA BIBLIJSKI NAČIN.
“Jer ako ustima svojim priznaješ Gospodina Isusa i u srcu svome povjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen.” Poslanica Rimljanima 10,9
“Jer: Svaki koji prizove ime Gospodnje, bit će spašen.” Poslanica Rimljanima 10,13

Vjeruj Kristu kao svojem Spasitelju i sada moli ovu jednostavnu molitvu:

“Dragi Gospodine, priznajem da sam grešnik i trebam tvoje spasenje. Vjerujem da je Isus umro na križu i platio za moje grijehe. Oprosti mi moje grijehe, uđi u moje srce i spasi moju dušu.”

Za sigurnost svoga spasenja čitaj Evanđelje po Ivanu 5,24 i 5,11-13

Dragi prijatelju, ako si molio ovu molitvu slobodno nam piši na našu adresu ili se javi telefonom i mi ćemo ti poslati besplatnu literaturu koja će ti pomoći u kršćanskom rastu.

www.Croatia4Christ.com


1 comments:

Tori said...

Wow Bro. Sam, your language has really improved!!

I pray many Croats read this and accept Jesus.

 
Baptist Brethren Top 100
The Fundamental Top 500

IFB1000
The Baptist Top 1000
Bible Top 1000